Klippfisk

Klippfisk av torsk og sei.

Leveres løs og pakket i vacuum. I bit og som loins. Også skinn og beinfri.